ביקורת משאבי אנוש

1. תהליך ביצוע הביקורת כללי :

2. הכנה לביקורת

2.1 כמה עובדים בארגון ,איזה עובדים :קבועים ,זמניים ,יומיים ,זרים.
2.2 האם יש תקן.
2.3 לקבל :העתקי משכורות עובדים + סיכומי משכורות חודשיים למשך תקופה  שתיקבע ע"י המבקר.
2.4 האם מוגש דוח משכורות למנכ"ל (חודשי ומצטבר) ,האם מתבצעים : התאמות  הדוח לתקציב .
2.5 האם יש הסכם קיבוצי החל על הארגון או על חלק מעובדיו.
2.6 האם קיימים נהלים בנושא כ"א ושכר .

3. קליטת עובדים חדשים

3.1  תהליך הגיוס :פרסום מודעה ,מיון (שאלון פרטים ,קורות חיים ,אישור על  כישורים מקצועיים ) ,אימות פרטים ,גרפולוג/מכונים .
3.2 האם קיים נוהל.
3.3 מי קובע השכר וכיצד.
3.4 בדיקת קיום שאלון קבלה (פרטים אישיים) ,טופס 101 ,טופס שמירת סודיות ,כרטיס עובד ,צילום תעודת זהות ,הסכם.
3.5 הקלדה למערכת הממוחשבת (כ"א/שכר) ,בקרות ממוחשבות ,כפילות.
3.6 עבודת קרובים ממדרגה ראשונה – מדיניות.
3.7 חשבון בנק.
3.8 העברת ביטוחים סוציאליים ממקום העבודה הקודם.

4. שינויים ועדכונים בשכר

4.1 למי הסמכות.
4.2 גיבוי השינויים במסמכים.
4.3 תכנון תקציבי – האם נערכו תוך התחשבות בהעלאות שכר צפויות.
4.4 שכר בעלי עניין – מי מאשר .
4.5 האם קיים חוזה העסקה ותיק עובד לכל עובד.
4.6 האם התיקים הנ"ל מתעדכנים בכל השינויים והתוספות :עדכוני שכר ,קידום ,הערכת ממונה ,השתלמויות ,תעודות לגבי השכלה וכו.
4.7 הערכת עובדים ,חוות דעת.
4.8 השתלמויות מקצועיות.

5. נוכחות בעבודה

5.1 דיווחי נוכחות ,איך מתבצעים ,מידת דיווחים ידניים וניתוח הסיבות לכך.
5.2 הגדרת ש"ע (עובדים גמישים).
5.3 אחוזי משרה ,הפסקות ,עבודה במשמרות ,אמהות עובדות ,חופשה/מחלה ,זמני נסיעה .
5.4 בקרה ואישורי ממונים על דיווחי הנוכחות.
5.5 יציאות מהעבודה במהלך שעות העבודה.
5.6 השוואת דיווחי ש"ע עם דיווחי משימות עבודה והסבר ההפרשים.
5.7 עבודה בשעות לא מקובלות :התחלות בשעות מוקדמות וסיום בשעות מאוחרות. עבודה בימי מנוחה וחגים.
5.9 מיפוי ש"ע נוספות בין סוגי עובדים ,מחלקות ,הנהלה וכו.
5.10 תשלום ש"ע נוספות בגין השתלמויות ,האם מתבצע או שיודעים לקזז.

6. העדריות

6.1 אופן הדיווח
6.2 הגבלות (מחלה –ילד/הורה) הצהרת עובד או אישור רפואי .
6.3 צבירת ימי מחלה חופשה. (חובה על המעביד להוציא עובד לחופשה בת שבוע/שבועיים רצופים מדי שנה).
6.4 ביטוח מחלה ,נשיאת מעביד בנטל.
6.5 ימי מנוחה – עובדים לא יהודיים.
6.6 עובדים במשמרות – מתי יום מנוחה?
6.7 תגמולי מילואים – מעקב . האם ישירות לבנק של החברה ,מי עוקב.

7. שעות עבודה נוספות

7.1 היקף ש"ע נוספות ומגמות.
7.2 האם נדרש אישור לעבודה בשעות נוספות והאם הנושא מקויים.
7.3 האם היקף ש"ע נוספות הינו במסגרת המותר בחוק (מקסימום 51 ש"ע לעובד בחודש)
7.4 האם מיישמים את חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א .1951
7.5 האם קיים קשר בין ש"ע נוספות לבין מדדים תפעוליים כגון: תפוקה, פריון, איכות. 

לרישום במאגר המבקרים הממוחשב, לחץ כאן

קראו עוד מאמרים בנושא ביקורת פנימית

למאגר מבקרי הפנים לחצו כאן